Få Hjælp til at lave video


Vapnagaard TV tilbyder oplæring og mulighed for at deltage i relevante kurser. Borgere, foreninger og kommuner kan få stillet studie og udstyr til rådighed ved produktion af udsendelser af almen interesse. Det kan eksempelvis være unge borgere der vil lave udsendelser om deres interesser eller uddannelser. Det kan også være ældre borgere der vil udbrede viden om f.eks. borger.dk, foredrag og foreninger der gerne vil præsentere sig selv. Det kan også være kommunen der vil komme med oplysning til borgerne, videoer af opstillede til f.eks. integrationsrådet eller skoler, der laver kortfilmsprojekter.


Vapnagaard TV's bestyrelse


   Formand: Ole Karlsson

Næstformand: Michael Bagger

Kasserer: Inge Voigt Poulsen

Bestyrelsesmedlem: Tage Christensen

     Bestyrelsesmedlem: Patrick Øst Karlsson

Kontakt bestyrelsen på vtv@vtv.dk


Vedtægter

       

Vi har haft praktikant på besøg


Vi har haft Yusuf i praktik og her er et interview han har lavet sammen med Ole Karlsson